Realizujemy projekty Erasmus+

Wkrótce na tej stronie pojawią się materiały z naszych działań.

Co nowego?

  • Wybraliśmy logo projektu „We have fun together” – kliknij tutaj

  • Szkolenie dla koordynatorów projektu na Sycylii pierwszy wyjazd projektowy dla nauczycieli – kliknij tutaj


Początki:

1. Zaczynamy nasz projekt! Zobacz co się będzie działo – kliknij TUTAJ 🙂

2. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programach Erasmus+, kliknij TUTAJ


Dokumenty wymagane od uczniów i rodziców przy rekrutacji do projektów (kliknij, aby pobrać):

a. Zobowiązanie uczestnika projektu

b. Zgoda rodziców – We have fun together

c. Zgoda rodziców – Active and resposible citizenship

d. Zgoda na przetwarzanie danych

e. Zasady rekrutacji do realizowanych przez szkołę projektów ERASMUS

f. Zobowiązanie rodziców

g. Oświadczenie rodziców dziecka przymujących uczniów