Nadanie imienia 2002r.

„WY JESTEŚCIE NADZIEJĄ ŚWIATA”

Pod tym pięknym hasłem – słowami, które papież Jan Paweł II skierował do dzieci i młodzieży, w niedzielę – 19 maja 2002 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupnie odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru i pamiątkowej tablicy ku czci Jana Pawła II.

Uroczystą Mszę Św. w intencji uczniów, nauczycieli i rodziców odprawił Jego Ekscelencja Ks. Biskup Kazimierz Górny.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Wicemarszałek Sejmiku Województwa Podkarpackiego pan Władysław Ortyl, Starszy Wizytator Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie pan Andrzej Fleszar, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kolbuszowej pan Jan Wiącek oraz wiceprzewodniczący Rady pan Józef Fryc, Burmistrz Miasta i Gminy Kolbuszowa pan Zbigniew Chmielowiec oraz Wiceburmistrz pan Jan Zuba, skarbnik – pan Stanisław Zuber oraz pani sekretarz – Barbara Bochniarz.

W związku z uroczystością otrzymano specjalny list z Watykanu, w którym czytamy:
Jego Świątobliwość Jan Paweł II łączy się duchowo z uczestnikami uroczystości w Szkole Podstawowej w Kupnie. Ojciec Święty życzy, aby ta Szkoła była zawsze wierna wzniosłym tradycjom polskiej kultury i we współpracy z rodzicami oraz wspólnym wysiłkiem nauczycieli i wychowawców przygotowywała młode pokolenia Polaków do życia w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, świadomych swych obowiązków wobec Boga, Ojczyzny i Społeczeństwa. Wyraża uznanie dla pracy nauczycieli i wychowawców, którzy poprzez przykład swego życia i kompetencję zawodową pomagają młodzieży w pełnej realizacji ludzkiego i chrześcijańskiego powołania.
Jego Świątobliwość w modlitwie Bogu poleca Księdza Biskupa, Dyrekcję, Grono Pedagogiczne, Rodziców i Uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupnie i z serca udziela Apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim wszystkich uczestników uroczystości.

W 1998r. w 20 rocznicę pontyfikatu powstał zamiar, aby Patronem Szkoły Podstawowej w Kupnie został Ojciec Święty Jan Paweł II.

Po otrzymaniu Apostolskiego Błogosławieństwa od Ojca Świętego z datą 9.11.1998r. przystąpiono do prac związanych z nadaniem imienia szkole – prowadzono korespondencję ze Stolicą Apostolską, zorganizowano pielgrzymkę do Watykanu, uczniowie wysyłali życzenia dla Ojca Świętego i otrzymywali za nie podziękowania. W dniu 6 grudnia 2000 r. Rada Miejska w Kolbuszowej podjęła uchwałę w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Kupnie im. Jana Pawła II.

Nasz Patron-Jan Paweł II jest dla nas wspaniałym ideałem – będziemy wzorować się na Jego Świątobliwej Osobie, by jej blask oświecał pracę młodzieży i pedagogów teraz i w przyszłości.

Składam bardzo serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do ufundowania sztandaru, pamiątkowej tablicy oraz zorganizowania uroczystości. Szczególne podziękowania otrzymują:
Burmistrz Miasta i Gminy p. Zbigniew Chmielowiec wraz z Zarządem
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Jan Wiącek wraz z całą Radą Miejską w Kolbuszowej,
Firma ABAKUS – p. Jarosław Hrycyszyn, p. Józef Popielarz,
p. Stanisław Popielarz,
ORLEN-PETROTANK – p. Stanisław Kosoń,
PZU-Inspektorat Kolbuszowa – p. Jerzy Drążek,
Telefony Rzeszowskie TELER – p. Adam Przybyło,
BIEGONICE-Kupno – p. Henryk Kątnik,
Firma ORZECH – p. Stefan Orzech,
Budowlano-Produkcyjna Spółdzielnia Pracy – p. Zenon Masłyk,
Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu – p. Władysław Mytych,
WILK-POL – p. Stanisław Wilk,
Zespół Oświatowy Miasta i Gminy Kolbuszowa – p. Ryszard Haptaś,
Ksiądz Proboszcz Kazimierz Osak i Siostry Szkole De Notre Dame,
Orkiestra Dęta MDK w Kolbuszowej – p. Aleksandra Niezgoda,
Rada Sołecka i mieszkańcy Kupna,
Ochotnicza Straż Pożarna w Kupnie,
Rada Rodziców i wszyscy rodzice uczniów,
Nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupnie.

Dyrektor Szkoły

Elżbieta Chmielowiec