Boisko wielofunkcyjne

Początki boiska sportowego przy szkole to już historia. Pomysł utworzenia kompleksu boisk sportowych powstał w 2000 roku, kiedy to w Kupnie utworzono gimnazjum. W tym samym czasie do sprzedaży była wystawiona działka państwa Marii i Jana Zubrów – położona w sąsiedztwie szkoły. Podjęto starania, aby Gmina Kolbuszowa wykupiła tę działkę pod przyszłe boisko sportowe.

Należy podkreślić wiele starań i zabiegów ks. Dziekana Kazimierza Osaka, Pana Radnego Józefa Jakubczyka i ówczesnego sołtysa Pana Stanisława Filipowicza, które to doprowadziły do przekonania radnych Rady Miejskiej w Kolbuszowej o potrzebie wykupienia działki dla szkoły – miało to miejsce w roku 2001 i dzisiaj na tej właśnie działce jest boisko wielofunkcyjne.

Później wykupiono kolejne działki od państwa: Zofii i Janusza Węgrzynów, Krystyny Węgrzyn, Krystyny i Józefa Dworaków, Barbary i Krzysztofa Fryców, Pani Marii Klubek i pani Marii Plis. Są one przeznaczone pod boisko pełnowymiarowe do piłki nożnej ale to kwestia przyszłości. Dzisiaj (15.09.2013r.) bardzo radujemy się z oddawanego do użytku boiska, uczniowie już od 1 września cieszyli się i pytali, kiedy będzie można ćwiczyć na nowym boisku. Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego pięknego obiektu sportowego – z całego serca dziękujemy.

Wdzięczni – dyrektor, nauczyciele i uczniowie z rodzicami.