Godziny otwarcia

 Biblioteka Szkolna

mgr Urszula Niezgoda

godziny pracy w roku szkolnym 2023/2024 

 

   

Poniedziałek

9:00 – 15:00

Wtorek

9:50 – 11:40

Piątek

9:35 – 12:45