Misja Szkoły

Naszej pracy przyświecają słowa Ojca Świętego Jana Pawła II – naszego Patrona:

„Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole , aby stworzyć w niej klimat przyjaznego  i otwartego dialogu. Młodzi was potrzebują. Oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, które nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od Was przykładu życia. Trzeba abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w ich młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie.”

Jan Paweł II do nauczycieli – Łowicz, 14 czerwca 1999r.