Dyrekcja

Dyrektor Szkoły Podstawowej
mgr Elżbieta Chmielowiec
Wicedyrektor
mgr Kazimierz Janusz