Nadanie imienia 2006r.

W niedzielę 1 października 2006 r. J. E. Ks. Biskup Kazimierz Górny poświęcił nowy budynek Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kupnie i sztandar Gimnazjum. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. koncelebrowaną w intencji uczniów, nauczycieli, rodziców i wszystkich, którzy przyczynili się do powstania tego pięknego obiektu.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Poseł Parlamentu Europejskiego Mieczysław Janowski, Senator RP Mieczysław Maziarz, Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Marszałek Woj. Podkarpackiego Leszek Deptuła, Podkarpacki Wicekurator Oświaty Jerzy Cypryś, władze Powiatu i Gminy Kolbuszowa, poczty sztandarowe szkół Gminy Kolbuszowa, poczty strażackie z Kupna i Porąb Kupieńskich, dyrektorzy szkół i przedszkoli, radni, sołtysi, nauczyciele i uczniowie z rodzicami oraz licznie zebrani mieszkańcy Kupna.

Po Mszy św. na placu szkolnym odbyła się akademia poświęcona osobie Patrona szkoły – Jana Pawła II i wystąpienia zaproszonych gości. Scenariusz akademii napisała s. Barbara Madej, recytację opracowały – p. Teresa Polek i p. Lucyna Karkut, a chór szkolny przygotował p. Czesław Łopata.

Historia powstania nowej szkoły w Kupnie rozpoczyna się w 1986 r., kiedy to na zebraniu wiejskim podjęto uchwałę, że w Kupnie należy wybudować szkołę i został powołany Społeczny Komitet Budowy Szkoły, który liczył 42 osoby. Na przewodniczącego wybrano jednogłośnie pana Adama Przybyło. Komitet zwrócił się do Kuratora Oświaty w Rzeszowie o wyrażenie zgody na społeczną działalność przy budowie szkoły i wsparcie merytoryczne i finansowe- równocześnie zwrócono się do Naczelnika Urzędu Miasta i Gminy w Kolbuszowej o wsparcie finansowe. Na początek pozyskano kwotę 600 tys. starych zł. W Komitecie Budowy zostały wybrane grupy robocze, które zajmowały się zbieraniem wpłat od mieszkańców (za zebrane pieniądze były na bieżąco kupowane materiały budowlane). W 1988r. został wykonany społecznie przez mieszkańców Kupna i wspierających z zewnątrz fundament pod zespół dzieci starszych – jest to III segment nowej szkoły, który został obecnie zakończony (rok 2006). Należy wspomnieć, że mieszkańcy pracujący w Zakładzie Ceramiki Budowlanej w Kupnie zadeklarowali się przepracować po 3 dni robocze na rzecz szkoły, a materiały w tym czasie wyprodukowane dyrekcja zakładu zgodziła się przekazać na budowę szkoły – otrzymano 120 tys. sztuk cegły różnych asortymentów. Po krótkiej przerwie przystąpiono do wykonania fundamentów następnych segmentów: dzieci młodszych (II segment) i żywieniowego (I segment).

Ze względu na brak funduszy powstała sugestia ze strony zarządu gminy, aby zrezygnować z sali gimnastycznej (pełnowymiarowej) a wkomponować ją w segment żywieniowy. Komitet z przykrością musiał zaakceptować propozycję zarządu. Prace w miarę pozyskiwanych środków kontynuowano. W 1997 r. oddano do użytkowania 5 sal lekcyjnych w nowym obiekcie. W 2000 r. powołano Gimnazjum w Kupnie i dla potrzeb Gimnazjum oddano do użytku następne 4 sale lekcyjne i stołówkę szkolną (I segment). W następnym roku wykończono salę gimnastyczną i następne 3 sale (w tym pracownię komputerową) – II segment. W 2000 r. nadano szkole Podstawowej imię Jana Pawła II i w 2002 r. poświęcono sztandar i pamiątkową tablicę.

Z dniem 1 września 2004r. powołano Zespół Szkół w Kupnie. Dzięki staraniom organu prowadzącego (Urząd Miejski w Kolbuszowej) i wielu osób zaangażowanych w budowę i rozwój naszej szkoły pozyskano środki Unijne w ramach ZPORR na zakończenie prac przy budowie. W ramach tych środków wykonano 12 sal lekcyjnych, gabinet higieny szkolnej, sanitariaty, kolorową elewację całego obiektu wraz z dociepleniem, ogrodzenie podwórka szkolnego, malowanie dachu i miejsca parkingowe. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tego pięknego obiektu, składamy serdeczne podziękowania i słowa wdzięczności. Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby jak najlepiej kształcić i wychowywać młode pokolenia w duchu umiłowania Boga i Ojczyzny.

Wdzięczni: Dyrektor, nauczyciele, uczniowie z rodzicami i cała społeczność Kupna.

Elżbieta Chmielowiec