Historia budowy szkoły

W 1986 r. na zebraniu wiejskim podjęto uchwałę, że w Kupnie należy wybudować nową szkołę i został powołany Społeczny Komitet Budowy Szkoły, który liczył 42 osoby. Na przewodniczącego wybrano jednogłośnie pana Adama Przybyło. Dyrektorem szkoły była wówczas pani Władysława Puzio, która również była zaangażowana w działalność społecznego komitetu budowy.

Komitet zwrócił się do Kuratora Oświaty w Rzeszowie o wyrażenie zgody na społeczną działalność przy budowie szkoły i wsparcie merytoryczne i finansowe – równocześnie zwrócono się do Naczelnika Urzędu Miasta i Gminy w Kolbuszowej o wsparcie finansowe. Na początek pozyskano kwotę 600 tys. zł.

Następnie zwrócono się do Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w Warszawie o przysłanie koncepcji na lokalizację budynku szkoły w terenie. Otrzymano 3 koncepcje i jedna z nich została zaakceptowana przez Społeczny Komitet – przewodniczący wystąpił o typowy projekt (kosztował wtedy 175 tys. zł). W późniejszym czasie projekt został znowelizowany i pozostał w obecnym kształcie.

W Komitecie Budowy zostały wybrane grupy robocze, które zajmowały się zbieraniem wpłat od mieszkańców (za zebrane pieniądze były na bieżąco zakupywane materiały budowlane).

W 1988r. został wykonany społecznie przez mieszkańców Kupna i wspierających z zewnątrz fundament pod zespół dzieci starszych – jest to III segment nowej szkoły, który został obecnie zakończony (rok 2006).

Należy wspomnieć, że mieszkańcy pracujący w Zakładzie Ceramiki Budowlanej w Kupnie zadeklarowali się przepracować po 3 dni robocze na rzecz szkoły, a materiały w tym czasie wyprodukowane dyrekcja zakładu zgodziła się przekazać na budowę szkoły – otrzymano 120 tys. sztuk cegły różnych asortymentów.

Po krótkiej przerwie przystąpiono do wykonania fundamentów następnych segmentów: dzieci młodszych (II segment) i żywieniowego (I segment). Ze względu na brak funduszy powstała sugestia ze strony zarządu gminy, aby zrezygnować
z sali gimnastycznej (pełnowymiarowej) a wkomponować ją
w segment żywieniowy (powstała sala o wym. 9 m x18 m). Komitet z przykrością musiał zaakceptować propozycję zarządu. Prace w miarę pozyskiwanych środków kontynuowano.

Od 1 września 1997 r. dyrektorem szkoły zostaje Elżbieta Chmielowiec wyłoniona na to stanowisko w drodze konkursu. W grudniu tegoż roku doczekaliśmy się oddania do użytkowania pierwszych 5 sal lekcyjnych w nowym obiekcie (I segment). Wtedy zaprzestano prowadzić zajęcia w Budynku Domu Ludowego (obecnie Dom Strażaka), a jedno z pomieszczeń w budynku tzw. starej szkoły wydzierżawiono na potrzeby centrali powstającej telefoniki wiejskiej. W budynku tzw. pawilonu dzieci młodszych powstała pierwsza szkolna pracownia komputerowa.

W 2000r. dzięki staraniom wielu osób i przychylności władz gminy powołano Gimnazjum w Kupnie – dyrektorem Gimnazjum został Mirosław Karkut. Dla potrzeb Gimnazjum oddano do użytku następne 4 sale lekcyjne, kuchnię i stołówkę szkolną (I segment). W następnym roku wykończono salę gimnastyczną i następne 3 sale (w tym pracownię komputerową) i salę rekreacyjną – II segment.

W 2000r. nadano szkole Podstawowej imię Jana Pawła II i w 2002r. poświęcono sztandar i pamiątkową tablicę.

Z dniem 1 września 2004r. powołano Zespół Szkół w Kupnie. Dzięki staraniom organu prowadzącego (Urząd Miejski w Kolbuszowej) i wielu osób zaangażowanych w budowę i rozwój naszej szkoły pozyskano środki Unijne w ramach ZPORR na zakończenie prac przy budowie. Prace na tym etapie rozpoczęto wiosną 2005r. i posuwały się do przodu bardzo szybko. W ramach pozyskanych środków wykonano 12 sal lekcyjnych, gabinet higieny szkolnej, sanitariaty, kolorową elewację całego obiektu wraz z dociepleniem, ogrodzenie podwórka szkolnego, malowanie dachu i miejsca parkingowe. Z dodatkowych środków otrzymanych z gminy powiększono i zmodernizowano jadalnię szkolną oraz bibliotekę i świetlicę szkolną.

W dniu 1 października 2006r. miała miejsce uroczystość otwarcia i poświęcenia szkoły. J. E. ks. Biskup Kazimierz Górny poświęcił sztandar Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kupnie, nowe obiekty i pamiątkowa tablicę przy wejściu do szkoły.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tego pięknego obiektu, składamy serdeczne podziękowania i słowa wdzięczności. Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby jak najlepiej kształcić i wychowywać młode pokolenia.

Wdzięczni:
Dyrektor, nauczyciele i uczniowie z rodzicami.