Działania w projekcie Erasmus+

Kończy się rok szkolny o którym można powiedzieć, że był dość niezwykły. Szkoły zostały zamknięte i nauka przeniosła się w tryb zdalny. Także współpraca w ramach programu Erasmus+ musiała być kontynuowana w trybie online. Przypomnę, szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupnie rozpoczęła współpracę w programie Erasmus+ z dwoma projektami. Pierwszy,
pt. „Bawimy się razem”, w roku 2019, drugi pt. „Nie ma życia bez wody” w roku 2020. Nad tymi projektami pracujemy
ze szkołami z Włoch, Rumunii, Bułgarii i Turcji.

Ze względu a brak możliwości podróżowania i wymiany uczniowskiej tematy projektów realizowaliśmy online. Średnio co trzy miesiące odbywały się spotkania za pomocą platformy zoom na których, nasi uczniowie mogli się podzielić swoimi wnioskami
i spostrzeżeniami dotyczącymi realizowanych zagadnień z uczniami ze szkół partnerskich.

Dla wszystkich uczniów były to niezwykle emocjonujące spotkania, niemniej jednak liczymy że w przeszłym roku szkolnym będziemy mogli spotykać się na żywo.

Zdjęcia możecie zobaczyć tutaj

                                                                                                                  Anna Marek