Zalecenia i wytyczne na nowy rok szkolny 2020/2021

Zalecenia i wytyczne na nowy rok szkolny 2020/2021:

1. W autobusie szkolnym uczniów obowiązują maseczki zakrywające usta i nos.

2. Po wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce i zachowywać dystans 1,5 metra od innych osób.

3. Na terenie szkoły w miejscach wspólnych /szatnie, korytarze/  i podczas przerw zalecane jest noszenie przez uczniów maseczek.

4. Po zajęciu miejsc w sali lekcyjnej uczniowie nie muszą mieć maseczek.

5. Do szkoły mogą uczęszczać tylko uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych 
   oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie.

6. Rodzice /opiekunowie/  odprowadzają  dzieci wyłącznie do szatni – wyjątkiem jest oddział przedszkolny , gdzie dzieci można odprowadzić do sali nr 16.

7. W wyjątkowych przypadkach rodzice lub opiekunowie oraz osoby trzecie mogą wchodzić do szkoły,  zachowując dystans 1,5 metra od innych osób, przy czym obowiązuje osłona ust i nosa oraz dezynfekcja rąk. 
 
8.  Dodatkowe ważne informacje zamieszczone są na naszej stronie w zakładce BEZPIECZNA SZKOŁA.

9.  W razie pytań , wątpliwości  oraz spraw, które można załatwić telefonicznie bardzo proszę kontaktować się dzwoniąc pod numer 516 048 701 .

                               

                    Wszystkim życzę dużo zdrowia, zachowania spokoju oraz wiele wzajemnej życzliwości!

                                                                                                                       Elżbieta Chmielowiec
                                                                                                                      Dyrektor SP w Kupnie