Program „Serce i Pomoc”

W naszej szkole, w roku szkolnym 2023/24, już po raz drugi realizujemy program „SP! Serce i Pomoc” kierowany do uczniów klasy IV, którego celem jest ułatwienie procesu adaptacji do nowej szkolnej rzeczywistości, jaką stanowi przejście z III do IV klasy w zakresie, m.in.:

  1. Organizacji pracy, metod, wymagań i oczekiwań,
   zasad oceniania, uwarunkowanych indywidualnymi potrzebami rozwojowymi
   i edukacyjnymi dzieci.
   2. Wdrażania nowych rozwiązań w procesie kształcenia przy zastosowaniu innowacyjnych
   działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, ukierunkowanych na
   rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, a w szczególności kreatywności,
   kooperacji, komunikacji i krytycznego myślenia.
   3. Partnerstwa w realizacji projektu, w szczególności Rodziców.
   4. Współpraca instytucjonalna ukierunkowana na zmianę w celu zapewnienia wsparcia,
   uczniom, nauczycielom i rodzicom.
   Za działania w poprzednim roku szkolnym – 2022/23 –  otrzymaliśmy certyfikat I stopnia.