„Znajdź właściwe rozwiązanie” i „Trzymaj formę”!

7 czerwca  odbyło się uroczyste zakończenie programów profilaktycznych w które po raz kolejny zaangażowana jest nasz szkoła. „Trzymaj formę” to program profilaktyki zdrowia, realizowali go uczniowie klasy VI, a „Znajdź właściwe rozwiązanie” jest programem profilaktyki palenia papierosów i był realizowany przez uczniów klasy VII. Programy te prowadzone są pod patronatem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Szkolni koordynatorzy p. Agata Blat i p. Ewa Tyburczy – Zagroba podejmują współpracę
z wychowawcami, pedagogiem szkolnym, nauczycielami, Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kolbuszowej
i innymi osobami i instytucjami związanymi z tematyką zdrowia.

Na podsumowanie zaproszono gości specjalnych: panią Barbarę Nycek – pracownika oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kolbuszowej i pana Mateusza Cynara – trenera personalnego
i dietetyka.  W spotkaniu uczestniczyła Pani dyrektor Elżbieta Chmielowiec, nauczyciele naszej szkoły, klasy trzecie gimnazjum oraz gościnnie klasa VII ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Bukowcu.

Podczas swojej prelekcji p. Mateusz Cynar przedstawił uczniom podstawowe zasady zdrowego stylu życia; odżywianie, ruch, sen. Omówił produkty zalecane w diecie oraz pory posiłków, zwrócił także uwagę na funkcjonujące mity żywieniowe. Następnie odpowiedział na pytania młodzieży dotyczące prowadzenia treningów i suplementacji.

Pani Barbara Nycek podsumowała omawianą wcześniej tematykę profilaktyki zdrowia, odniosła się do programów „Trzymaj formę”
i „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Obejrzała prace, plakaty i gazetkę ścienną wykonane przez uczniów klas VI i VII. Zachęcała uczniów do zdrowego stylu życia. Na koniec podziękowała za udział i zaangażowanie w w/w programy profilaktyczne.

Zdjęcia możecie oglądać tutaj 🙂

Ewa Tyburczy – Zagroba