XVI Gminny Festiwal Papieski

Z okazji obchodów Dnia Papieskiego -14.10.2018 r.w Szkole Podstawowej  im. Jana Pawła II w Kupnie został zorganizowany XVI Gminny Festiwal Papieski .

Główne cele festiwalu to pogłębienie znajomości osoby i twórczości Jana Pawła II i upowszechnienie jej w środowisku oraz promowanie młodych talentów. Festiwal przeprowadzono w następujących kategoriach: śpiew, recytacja, prace plastyczne , list . Eliminacje zostały przeprowadzone w dniu 8października 2018 r. a udział w nich wzięło 204  przedszkolaków , uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz nadesłano 196 pięknych prac plastycznych.

 W  niedzielę- 14 października / Dzień Papieski / odbył się uroczysty finał, podczas którego występowali laureaci w poszczególnych kategoriach. Nagrody za zajęcie I miejsc wręczali zaproszeni goście: Ks. Dziekan- Prałat Kazimierz Osak, Pan Zbigniew Chmielowiec – Poseł na Sejm RP, Pani Ewa Draus – Radna Sejmiku woj. podkarpackiego,  Burmistrz Kolbuszowej – Pan Jan Zuba, Przewodniczący  Rady Miejskiej- Pan Krzysztof Wilk, Prezes Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu – Pan Grzegorz Romaniuk, Radny z Kupna     – Pan Julian Kłoda, osoby zasłużone dla Kupna : Pan  Józef Jakubczyk i Pan  Adam Przybyło oraz zaproszeni dyrektorzy szkół i przedszkoli. 

Po uroczystym  koncercie można było podziwiać wystawę prac plastycznych oraz skosztować „ kremówek papieskich”.

Składam bardzo serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom festiwalu , ich opiekunom dydaktycznym oraz kochanym rodzicom za wspaniałe przygotowanie i udział w Festiwalu, który co roku odbija się szerokim echem    w środowisku lokalnym. Cieszy nas , że Festiwal  jest miejscem kuźni talentów indywidualnych i zbiorowych , jednoczy i scala rodziny , które tak licznie angażują się i współtworzą tę  uroczystość.  

To do Was wszystkich odnoszą się słowa naszego Wielkiego Rodaka  Świętego Jana Pawła II  „ Wy jesteście moją nadzieją, Wy jesteście nadzieją świata”.

Zdjęcia możecie oglądać tutaj 🙂

Elżbieta Chmielowiec