Spotkanie z rodzicami

23 września  2021 r.  /czwartek/
 
18.00 – 18. 45  spotkanie rodziców z wychowawcami klas  0-VIII /zebrania ogólnego nie będzie/
 
18. 45 – zabranie Rady Rodziców i  trójek klasowych  – jadalnia szkolna 
 
Informacja :
 
Nasza szkoła została wylosowana do badań ankietowych
 
ankiety diagnostyczne dla uczniów, nauczycieli  i rodziców kl.  I – VIII
zostały wysłane poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia 
– prosimy o ich wypełnienie do 24 września 2021r.
 
z wyrazami szacunku
Elżbieta Chmielowiec
dyr. SP w Kupnie