Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostanie przekazane każdemu

absolwentowi szkoły podstawowej w dniu 31 lipca 2020 r. /piątek/  w godz. 8.00- 12.00

                                                                                                       Dyrektor Elżbieta Chmielowiec