Wracamy do szkoły!

Szanowni Państwo
Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice!

Od 4 maja br. wszyscy uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej uczą się w trybie stacjonarnym w szkole.

Od 17 maja br. uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych zaczną naukę w trybie hybrydowym  / czyli 50  %  uczniów w szkole , a 50 % uczniów w domu /

w naszej szkole:

17-21 maja w szkole uczą się kl. VII i VIII / oraz I-III /
natomiast kl. IV-VI zdalnie w domu

24-28 maja w szkole uczą się kl. IV , V, VI / oraz I-III /
natomiast kl. VII i VIII zdalnie w domu

– w dniach 25,26,27 maja uczniowie kl. VIII
piszą egzamin ósmoklasisty.

Od 31 maja br. wszyscy uczniowie kl. I-VIII będą się uczyć w trybie stacjonarnym w szkole /wtedy oddajemy wypożyczone laptopy szkolne/

W naszej szkole 4 czerwca 2021r.  jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych /z godzin dyrektorskich/.
Dzieci z  oddziału 0 uczęszczają bez zmian.

Z wyrazami szacunku
i życzeniami zdrowia!

E. Chmielowiec
dyr. SP w Kupnie