Uczniowie na strzelnicy

Wyjazd uczniów z Gimnazjum w Kupnie na strzelnicę sportową w Głogowie Małopolskim „STRZELKA” jest już wpisany jako stały punkt zajęć w ramach Edukacji dla Bezpieczeństwa. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w tych zajęciach, gdyż mają możliwość obcowania z bronią palną pod bacznym okiem instruktorów. Poznają zasady BHP przy obsłudze broni palnej, jak również zasady posługiwania się różnymi rodzajami broni tj.: broń krótka „GLOCK-G19-GEN3”, karabin „Heckler&Koch HK416 D10RS .22 LR”, karabin „CZ SCORPION EVO3 A1 9mm”. Uczestnicy zajęć strzelali z w/w broni skrupulatnie notując swoje wyniki, które później konsultowali z instruktorami, aby w kolejnym strzelaniu, nie popełnić tych samych błędów i  osiągnąć lepszy wynik. Wszyscy uczestnicy zajęć strzeleckich osiągnęli bardzo dobre wyniki. Komentarz do wyjazdu był taki, że należy powtórzyć zajęcia strzeleckie i dać szansę chłopakom na rewanż. 🙂

Zajęcia strzeleckie odbyły się w wspaniałej atmosferze, sprawnie i bezpiecznie dzięki profesjonalnemu przygotowaniu stanowisk strzeleckich, fachowej wiedzy instruktorów i przestrzegania przez wszystkich podstawowych zasad bezpieczeństwa. Opiekę
w czasie wyjazdu sprawowali p. Mariusz Szamraj i p. Witold Antosz. 

Zdjęcia możecie oglądać tutaj 🙂

Witold Antosz