Tradycje łączą pokolenia

Pod tym hasłem w naszej szkole został  zrealizowany  projekt w którym, korzystając z wiedzy oraz doświadczenia przeszłych pokoleń, nasi uczniowie mogli pokazać świat wartości, kultury i  obyczajów naszych przodków.

 30 września br. odbyło się finalne spotkanie  na  które zaproszeni byli rodzice i dziadkowie naszych uczniów.

ZPiT „Lesianie”  zaprezentował układ pokazujący tradycyjne tańce i zabawy dziecięce naszego regionu. Wystawione były  także prace plastyczne pt. „Malowany dzban”, pokazujące dawne naczynia i zdobnictwo.

Ukoronowaniem spotkania był poczęstunek regionalnymi potrawami, gdyż, jak powszechnie wiadomo, wspólne biesiadowanie zbliża ludzi.

Całość projektu była zrealizowana z grantu udzielonego przez Stowarzyszenie LGD – Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” w Kolbuszowej.  A środki finansowe pochodziły z poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zdjęcia możecie zobaczyć tutaj

                                                                                                                                               Anna Marek