There is no life without water – nie ma życia bez wody – projekt Erasmus+

Kolejny etap projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ tym razem odbył się w Szkole Podstawowej w Kupnie.

W projekcie wzięli udział nauczyciele i uczniowie z Włoch, Rumuni, Bułgarii oraz liczna i zaangażowana grupa ze naszej szkoły.

Cele projektu – poszerzenie wiedzy i  świadomości na temat „Bez wody nie ma życia” zostały osiągnięte poprzez liczne działania w dziedzinie matematyki, geografii, ekologii i fizyki.

Na podstawie utworzonej i przeprowadzonej ankiety, rozesłanej do uczestników otrzymano informacje na temat codziennego korzystania z wody. Uczniowie wykonali wykresy ilustrujące otrzymane wyniki, wysunęli wnioski. Podczas  warsztatów z  geografii zostali zapoznani z zasobami wody w przyrodzie, wykonali grupową pracę ilustrującą zasoby tego bezcennego surowca,
a następnie na pokazie  z dziedziny fizyki nauczyli się sposobów oczyszczania i filtrowania zanieczyszczonej wody domowymi sposobami.

Uczniowie mieli również możliwość obejrzenie oczyszczalni ścieków w Głogowie Małopolskim, gdzie obserwowali procesy oczyszczania ścieku surowego do czystej wody. Miejsce to wzbudziło duże zainteresowanie. Dla części naszej międzynarodowej grupy było to doświadczenie zupełnie nowe, podczas którego uświadomili sobie, że każdorazowe skorzystanie z kranu w kuchni, toalety czy prysznica powoduje przypłynięcie kolejnej dawki ścieków właśnie do takiego miejsca czyli oczyszczalnia ścieków.

Dla międzynarodowej grupy Erasmus+ została zorganizowana wycieczka edukacyjna do Krakowa i Kopalni Soli w Bochni, gdzie zapoznali się z namiastką naszej historii, postawili stopę na nabrzeżu Wisły, na którym powstał zamek wawelski oraz wysłuchali wiadomości na temat powstania soli.

Uczestnicy projektu obejrzeli też Sandomierz – piękne miast nad Wisłą a z okien autokaru podziwiali Jezioro Tarnobrzeskie.

Mieli również możliwość pospacerować po naszym mieście wojewódzkim – Rzeszowie.

Bardzo ważną częścią projektu Erasmus+ są spotkania integracyjne, których nie zabrakło również podczas wizyty w naszym kraju. Uczyliśmy się z wielką chęcią tańców naszych narodów a wspólna zabawa przy muzyce z wszystkich naszych krajów sprawiła wszystkim dużo radości.

Koordynatorką projektów w ramach Programu Erasmus+ jest pani Anna Marek. Program jest finansowany z funduszu Unii Europejskiej.

Zdjęcia możecie zobaczyć tutaj

Ewa Tyburczy-Zagroba