Teatr profilaktyczny

Dnia 17.10.2018 roku w naszej szkole uczniowie klas IV – VIII oraz klas III gimnazjum obejrzeli teatr profilaktyczny na temat uzależnień. Uczniowie dowiedzieli się o uzależnieniach i zagrożeniach związanych z nowoczesnymi technologiami m.in.: nadużywaniem telefonów komórkowych i innych współczesnych zdobyczy cywilizacji. Zostali zapoznani z konsekwencjami braku snu, nadużywaniem słodyczy, sztucznych słodzików, spożywania substancji odurzających oraz palenia tytoniu.
Program ubarwiony został śpiewem oraz recytacją wiersza.

Ignacy Krasicki
Człowiek i zdrowie

Zdrowie, Choroba, Młodość, Starość, Umiarkowanie
W jedną drogą szli razem i człowiek,
i zdrowie.
Na początku biegł człowiek; towarzysz mu powie:
«Nie spiesz się, bo ustaniesz». Biegł jeszcze tym bardziej.
Widząc zdrowie, że jego towarzystwem gardzi,

Szło za nim, ale z wolna. Przyszli na pół drogi:
Aż człowiek, że z początku nadwerężył nogi,
Zelżył kroku na środku. Za jego rozkazem
Przybliżyło się zdrowie i odtąd szli razem.
Coraz człowiek ustawał, mając w pogotowiu

Zbliżył się: «Iść nie mogę, prowadź mnie» — rzekł zdrowiu.
«Było mnie zrazu słuchać» — natenczas mu rzekło;
Chciał człowiek odpowiedzieć… lecz zdrowie uciekło.

Zdjęcia możecie oglądać tutaj 🙂

Ewa Tyburczy – Zagroba
Agata Blat