Święto Edukacji Narodowej w naszej szkole i nagroda Ministra Edukacji dla Pani Dyrektor

Kto zdobytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem innych.
/Konfucjusz/

 

Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do wyrażenia wdzięczności za wysiłek włożony w wychowanie i wielkie serce wkładane na rzecz pracy z dziećmi. W tym dniu pamiętamy o wszystkich pracownikach szkoły.

I  właśnie z tej okazji 13 października 2022 roku cała społeczność szkolna spotkała się na uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Edyta Tylutka słowami „Miarą kultury społeczeństwa jest szacunek okazywany stanowi nauczycielskiemu” – myśl tę wypowiedziała Eliza Orzeszkowa, a ponieważ jest jak najbardziej aktualna, zasługuje dziś na przypomnienie. Po wprowadzeniu w nastrój uroczystości, Martyna Dziuba w imieniu społeczności uczniowskiej przywitała wszystkich uczestników uroczystości, Przemek Chłanda przypominał historię powstania Komisji Edukacji Narodowej.

Z okazji święta  KEN uczniowie klasy IV, VI, VII, przedstawili program artystyczny pod kierunkiem p. Urszuli Puzio – Szewc i p. Witold Antosz. Przygotowanie chóru p. Czesław Łopata, oprawa muzyczna p. Jaromir Wojtas. Zdjęcia w trakcie akademii p. Mariusz Szamraj.

Artyści poprzez program artystyczny wyrazili swoje podziękowanie za gorące serce, pomocną dłoń oraz przewodnictwo na niezwykle trudnej drodze do zdobywania wiedzy. Uczniowie w zabawny sposób zaprezentowali obraz współczesnej szkoły i przedstawili postać nauczyciela w przestawieniu „Awans Zawodowy”. Nie zabrakło też układów tanecznych w wykonaniu naszych uczniów.

W ten szczególny dzień stała się też okazja, aby złożyć Serdeczne Życzenia p. Dyrektor Elżbiecie Chmielowiec, która trzyma ster Naszej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupnie już 25 lat a ponadto została wyróżniona Nagrodą  Ministra Edukacji Narodowej. Dla jubilatki popłynęły rzeką życzenia.

W tym wyjątkowym dniu z Serca Droga Pani Dyrektor:

Dziękujemy Ci za naukę i porady

Dziękujemy za to, że nigdy nie mówisz, ze nie dasz rady

Dziękujemy za cierpliwość i nie naganna uczciwość

Dziękujemy za wsparcie i, że rozwiązujesz każde starcie

Dziękujemy, że pokazujesz, że warto być człowiekiem …..

Dziękujemy i prosimy o jeszcze.

Wdzięczni uczniowie, nauczyciele i pracownicy SP Kupno

Pani Dyrektor Elżbieta Chmielowiec, bardzo serdecznie w ciepłych słowach  podziękowała za życzenia, kwiaty i część artystyczna w wykonaniu uczniów. Powiedziała, że Dzień ten jest doskonała okazja do wręczania wszystkim pracownikom szkoły podziękowań i kwiatów oraz przyznania nagród Dyrektora i Burmistrza oraz wyróżnień dla nauczycieli. Za trud wkładany w wychowanie i wykształcenie dzieci, szczególne podziękowania skierowała w stronę grona pedagogicznego Pani Dyrektor, Elżbieta Chmielowiec, życząc jednocześnie  satysfakcji i radości z wykonywanej pracy, a także dalszych sukcesów w zawodzie nauczyciela.

Ponadto nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty otrzymała p. Anna Marek a Burmistrza Kolbuszowej p. Jacek Kret. Gratulujemy!

Uczniowie swoim występem udowodnili, że dobry nauczyciel nie tylko uczy i wymaga, ale też przeżywa wraz z dziećmi wiele wspaniałych chwil. Młodzież doskonale zaprezentowała utwory muzyczne i poetyckie związane z październikowym świętem. Mamy nadzieję, że wszyscy obecni miło spędzili ten czas, wsłuchując się w dźwięki muzyki i doskonałe teksty poetyckie oraz wpatrując się w świetnie przygotowane układy taneczne.

Wszystkim pracownikom szkoły życzymy jeszcze raz wszystkiego najlepszego!

Zdjęcia możecie zobaczyć tutaj

Witold Antosz