Światowy Dzień Wody

22 marca na całym świecie obchodzimy Światowy Dzień Wody. W tym roku szczególnie troskliwie podeszliśmy do tego zagadnienia, ponieważ doskonale wpisuje się ono w realizację międzynarodowego projektu pt. „ Nie ma życia bez wody”,
który realizujemy  w programie Erasmus+.

W tym dniu nasi uczniowie prezentowali swoje przemyślenia dotyczące oszczędzania wody, jej ochrony przed zanieczyszczeniem
i jej wartości w aspekcie życia na Ziemi.

Powstały też wspaniałe wiersze o wodzie napisane przez uczniów i z pomocą nauczyciela przetłumaczone na język angielski,
dzięki czemu mogliśmy je zaprezentować na forum międzynarodowym poprzez platformę Etwinning.

Zdjęcia możecie oglądać tutaj

                                                                                                                                 Anna Marek