Sprzątanie Świata 2019

23 września nasza szkoła, jak co roku, zaangażowała się w akcję „Sprzątania Świata”, która w tym  roku odbyła się pod hasłem: „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!”.

 Głównym celem tej akcji jest zwrócenie uwagi na osobisty wpływ każdego z nas na środowisko naturalne poprzez ograniczenie wytwarzania odpadów i ich selektywną zbiórkę, co istotnie wpływa na  podniesienie świadomości ekologicznej nie tylko uczniów ale wszystkich mieszkańców.

Akcja „Sprzątania Świata” jest integralną częścią programu edukacji ekologiczno – zdrowotnej realizowanego w Szkole Podstawowej w Kupnie.

Zdjęcia możecie oglądać, klikając https://spkupno.pl/2019-20/nggallery/2019-2020/Sprz%C4%85tanie-%C5%9Awiata-1

Ewa Tyburczy – Zagroba, Agata Blat, Danuta Smyrska