Spotkanie z rodzicami

Wywiadówka odbędzie się

16 GRUDNIA 2021 r. /czwartek/

w godzinach 18.00 – 19.00

spotkania rodziców z wychowawcami klas 0-VIII w salach lekcyjnych
z zachowaniem wymogów sanitarnych
/zebrania ogólnego nie będzie/

Informacja :
Podczas wywiadówki członkowie Zespołu Pieśni i Tańca LESIANIE z Kupna
będą rozprowadzać kalendarze w cenie 10 zł
/środki uzyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone w całości na działalność Zespołu/

z wyrazami szacunku
Elżbieta Chmielowiec
dyr. SP w Kupnie