„Moje dziecko idzie do szkoły ” – Harmonogram działań w r. szk. 2018/2019

W bieżącym roku szkolnym, w naszej szkole, będzie realizowana kolejna edycja programu realizowanego przy współpracy Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Kolbuszowej pod hasłem: Moje dziecko idzie do szkoły. Jego koordynatorem jest pani Barbara Nycek. Program obejmuje uczniów klasy I Szkoły Podstawowej w Kupnie.

Realizację programu zaplanowano w ciągu dwóch miesięcy: listopad, grudzień. W styczniu 2019- podsumowanie działań i sprawozdanie z ich realizacji.

Cel główny to: zwiększenie wiedzy, ukształtowanie odpowiednich nawyków i postaw rodziców i dzieci odnośnie zdrowego trybu życia. W bieżącym roku szkolnym szczególny nacisk będzie położony na higienę jamy ustnej.

Planowane działania:

 1. Zapoznanie rodziców uczniów kl.I z problematyką: Jak dbać o higienę jamy ustnej – pogadanka na wywiadówce (8 listopada 2018). Rodzice otrzymali materiały edukacyjne.

 Tematyka:

 • Postępy w nauce, rozwój mowy, zaburzenia
 • Odpowiednie odżywianie
 • Dbałość o higienę jamy ustnej
 • Nadwaga i otyłość
 • Higiena osobista
 • Troska o prawidłową postawę
 • Ochrona wzroku
 • Przestrzeganie terminowości szczepień
 • Szkodliwość palenia tytoniu, bierne palenie
 • Odpowiednie warunki uczenia się dziecka
 • Zdrowie psychiczne dziecka
 • Postawy rodziców wobec swoich dzieci.
 1. Zajęcia z udziałem stomatologa szkolnego – rozmowa na temat: mycia i leczenia zębów oraz przeciwdziałaniu próchnicy (Termin: listopad)
 2. Prezentacja komputerowa dla uczniów klasy I na temat: Zdrowy styl życia. Spotkanie z higienistką szkolną, rozmowa o zdrowiu i bezpieczeństwie. Wykonanie plakatu – materiały szkoleniowe. (Termin: początek grudnia)
 3. Projektowanie i wykonanie pracy plastycznej na temat: Mam piękne i zdrowe ząbki. Wystawa prac. (Termin: koniec grudnia)

Zakończenie projektu:

 • Sprawozdanie z podejmowanych działań.
 • Umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły

(Termin: początek stycznia)

                                                        Opracowała: Irena Micek