Przeciw dopalaczom

27 września 2018 roku podczas spotkania z rodzicami w ramach realizowanych w szkole  programów prozdrowotnych oraz współpracy z Sanepidem zorganizowano pogadankę dla rodziców na temat dopalaczy. Pogadankę przeprowadziła pani Barbara Nycek, pracownik do spraw oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w PSSE Kolbuszowej. Zapoznała nauczycieli i rodziców z faktami dotyczącymi dopalaczy.

Zdjęcia możecie zobaczyć tutaj 🙂

Ewa Tyburczy-Zagroba, Agata Blat