Projekt „Ogródek Szkolny”

Klasa 8 w tym sezonie podjęła obowiązki ogrodnicze po raz kolejny.

 Wiosną zeszłego już roku szkolnego uczniowie, wtedy jeszcze klasy siódmej, szczególnie zaangażowali się w projekt ogrodniczy i przeprowadzili uprawę warzyw. Z pomocą nauczycieli i dzięki wsparciu technicznemu 🙂 przygotowali miejsce do wysiewu, następnie przepikowywali rozsady
do doniczek i wysadzili do szkolnego ogródka. Zajęcie te miały na celu naukę praktycznych działań podejmowanych podczas wiosennych prac
w dziedzinach ogrodniczych i rolniczych w naszych warunkach środowiskowych. Tym razem było to poznanie stylu upraw pod nazwą
PERMAKULTURA.

Dzięki temu projektowi uczniowie zdobyli wiedzę, praktykę i uczyli się systematyczności i cierpliwości podczas całego naturalnego procesu wysiewu nasion, wzrostu roślin i oczekiwania na plony.

Bardzo dziękujemy wszystkim „Dobrym Duchom”, którzy pomogli przy tym projekcie od początku jego realizacji: za zbudowanie konstrukcji, dyskretne dosadzenia, podlewanie itp. Liczymy na pomoc i wsparcie w tym sezonie sadowniczo–ogrodniczym.

Galeria z poprzedniego sezonu  – tutaj

Galeria z obecnego sezonu – tutaj

Ewa Tyburczy-Zagroba, Agata Blat, Anna Marek