Projekt eTwinning „Seasons of Europe. A Year – long Adventure”

W roku szkolnym 2023/24 nasza szkoła dołączyła do programu eTwinning.  ETwinning to społeczność szkół w Europie które poprzez platformę eTwinning mogą nawiązać współpracę i za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), mogą tworzyć w ramach różnych dziedzin krótko- i długoterminowe partnerstwa.

          Nasza Szkoła realizowała projekt o nazwie „Seasons of Europe a year- long adventure” (Pory roku całoroczna przygoda)”. W projekcie brało udział 14  uczniów z naszej szkoły; siedmioro  z klasy VI i siedmioro z klasy VII,  gdzie  współpracowali  oni z uczniami z Turcji i Włoch( Sycylia).

 Głównym celem projektu było poznawanie krajów partnerskich, poprzez wymianę  zagadnień opartych na inspiracjach daną porą roku. W ramach tego projektu wykonywaliśmy: video z przepisami kulinarnymi, opracowywaliśmy foldery z szlakami turystycznymi, opracowywaliśmy kosztorys wyprawy zagranicznej, uczyliśmy się tradycyjnego tańca z Turcji, nagraliśmy video promujące Kolbuszową jako nasze gminne miasto. Ponadto jeszcze opracowywaliśmy również logo dla projektu, 22 kwietnia świętowaliśmy Dzień Ziemi jak również uczniowie brali udział w spotkaniu online z rówieśnikami ze szkól partnerskich.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie mogli lepiej poznać rówieśników zza granicy, pogłębiać swoje umięjetności użycia narzędzi cyfrowych web2.0 a nade wszystko doskonalić umiejętności posługiwania się językiem angielskim.


Zdjęcie grupy znajdziecie tutaj

Anna Marek