Poznajemy świat programowania

Program realizowany pod hasłem: Razem odkryjmy świat programowania  jest współfinansowany ze środków UE, koordynowany przez PCEN i Uniwersytet Rzeszowski.

W naszej szkole  obejmował  klasy I – III. Uczniowie podzieleni byli  na cztery grupy, prowadzone przez nauczycieli opiekunów:

  • I grupa ( kl. I ) – p Urszula Niezgoda
  • II grupa ( KL. I ) – p Anna Matwijec
  • III grupa ( kl. II ) – p Alicja Kret
  • IV grupa ( kl. III ) – p Irena Micek

Dla poszczególnych grup prowadzone były zajęcia z programowania,  według ustalonego harmonogramu –  początkowo w wersji papierowej, następnie elektronicznej w Sali komputerowej.  Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów.  Nauczyciele prowadzący zajęcia na bieżąco monitorowali postępy uczniów.

Dnia 13 czerwca 2018r. dzieci uczestniczące w programie, razem z opiekunami mięli zorganizowany  przez Uniwersytet Rzeszowski wyjazd na specjalne zajęcia z programowania na uczelni. Mogli tam korzystać z różnych sprzętów i pomocy dydaktycznych.

Na zakończenie programu będzie dokonana ocena kompetencji każdego uczestnika zajęć.

Zdjęcia możecie oglądać tutaj 🙂

Irena Micek