Powrót do szkoły

W szkołach zabrzmiał dzisiaj pierwszy dzwonek i rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wakacyjnym wypoczynku nadszedł czas powrotu do zajęć szkolnych. Aby uczniowie wiedzieli, jakich zasad należy przestrzegać, by bezpiecznie dotrzeć na zajęcia, wszyscy bliscy – rodzice, nauczyciele podejmują działania profilaktyczno-edukacyjne „Bezpieczna droga do szkoły”.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” i „Witaj Szkoło !” w Naszej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupnie zostały zorganizowana zajęcia profilaktyczne dla społeczności uczniowskiej.

        Spotkania z ucznia zostały podzielone na dwie tury. Pierwsza dla uczniów klas I – III, oraz dla uczniów klas IV – VIII. Tematyka zajęcia dotyczyła właściwego zachowania się na drodze do szkoły i ze szkoły do domu, jak również w czasie korzystania z drogi
w innych okolicznościach. Poruszano kwestię właściwego przechodzenia przez jezdnie oraz właściwego poruszania się po drodze, tam gdzie nie chodnika ani pobocza. Szczególna uwagę zwracano na poruszanie się po drodze po zmroku i w nie sprzyjających warunkach pogodowych. Każdy uczestnik spotkania otrzymał odblask, który jest obowiązkowym elementem wyposażenia każdego niechronionego uczestnika ruchu drogowego. Można się posłużyć fraza widoczny pieszy to bezpieczny pieszy. W czasie spotkań
z uczniami była poruszana kwestia bezpieczeństwa związanego z nawiązywaniem kontaktu z osobami nie znajomi, które oferują swoja pomoc np. podwiezieniem do szkoły, czy częstują słodyczami.

        Powrót do szkoły też wiąże się z zwiększona czasem korzystania z Internetu do nauki, kontaktu itp. Dlatego też zostały omówione kwestie bezpieczeństwa w sieci, zasady etykiety internetowej. Działania te mają na celu propagowanie bezpieczeństwa na drogach i w czasie korzystani z TIK. Apelujemy do rodziców i opiekunów, aby poprzez systematyczne rozmowy z dziećmi na temat zagrożeń i sposobów ich unikania, a przede wszystkim poprzez dawanie dobrego przykładu swoim zachowaniem, odpowiednio przygotowali dziecko do samodzielności. Pamiętajmy, że dla naszych pociech jesteśmy przykładem i autorytetem.
To od nas dziecko uczy się najwięcej. Bardzo często najmłodsi, nie zdając sobie sprawy z zagrożenia, zachowują się nierozważnie
i niebezpiecznie. Złe nawyki wyniesione z domów rodzinnych, w wielu przypadkach powodują wzrost zagrożenia i niekiedy kończą się tragicznie.

Koordynatorzy akcji p. Mariusz Szamraj, p. Witold Antosz

Witold Antosz