Pokój nastolatka – lekcja metodą projektu

Zadanie uczniów polegało na wyszukaniu w dostępnych źródłach informacji (Internet, katalogi aranżacji wnętrz przykłady zastosowania kompozytów drewnianych w wykończeniu przestrzeni mieszkalnej).

Temat bardzo ciekawy i wymagający od uczniów i nauczyciela nowatorskiego podejścia, aby w sposób wyczerpujący opracować temat zadania. Po wspólnej dyskusji ustalono, że skupimy się na wystroju:

  • Kuchni,

  • Pokoju nastolatka,

  • Pokoju dziennego.

Wybrany temat zostanie opracowany metoda projektu. Uczniowie dobrali się w grupy robocze i wybrali jeden z tematów pracy. Czas opracowania to dwa tygodnie.

Wszyscy bardzo sumiennie podeszli do realizacji zadania, gdyż w czasie prezentacji prac uczniów trudno było znaleźć słabe punkty. Wszystkie były przygotowane bardzo dobrze pod względem tematycznym i technicznym. Wszyscy zgodnie uznali, że wykonane przez nich prace posłużą
w pracowni technicznej jak materiał instruktażowy.

Metoda projektów skutecznie rozwija twórcze myślenie. Polega na wykonywaniu przez uczniów zadań obejmujących większą partię materiału poprzez samodzielne poszukiwania, pod dyskretną opieką nauczyciela.

Nauczanie z wykorzystaniem metody projektu wychodzi naprzeciw zadaniom stawianym dziś współczesnej szkole daje ona możliwości uczniom, wszechstronnego rozwoju w zakresie techniki na etapie szkoły podstawowej pozwala na przygotowanie uczniów do życia aby potrafili się odnaleźć
w obecnym stanie rozwoju społeczeństwa określanego mianem cywilizacji technicznej.

Zdjęcia możecie oglądać TUTAJ 🙂

Witold Antosz