Podróż po Polsce

Uczniowie klasy VII na zakończenie i podsumowanie wiadomości z geografii z rozdziału: „Środowisko przyrodnicze Polski”,  wykonali w grupach gry planszowe „Podróż po Polsce”, „Quiz o Polsce”, „Dookoła Polski”. Celem tych prac było utrwalenie
i usystematyzowanie wiedzy o naszym kraju, który zdobyli w trakcie omawiania kolejnych tematów tego rozdziału. Jak się okazało, zadanie stworzenia gry wymaga wielu umiejętności, miedzy innymi pracy w grupie, wyboru odpowiednich treści do pytań
i odpowiedzi, konstruowania zasad i instrukcji, a także zdolności manualnych do wykonania planszy czy innych elementów (pionki, kostki). Wciągającą, i mimo, że była to gra edukacyjna, bardzo emocjonującą częścią tego zadania były same rozgrywki, które upłynęły w atmosferze rywalizacji i dobrej zabawy.

Zdjęcia możecie oglądać tutaj 🙂

Ewa Tyburczy-Zagroba