Pasowanie na ucznia

16 października 2018r. w naszej szkole odbyła się uroczystość pasowania pierwszoklasistów na uczniów. Wcześniej uczniowie pod opieką wychowawcy zwiedzali różne pomieszczenia i rozmawiali z pracownikami szkoły.  Dzieci odwiedziły gabinet dyrektora, higienistki szkolnej i stomatologa. Były też w bibliotece, świetlicy szkolnej oraz w pokoju nauczycielskim.

Scenariusz uroczystości:

  • Uroczystość poprzedziło wyjście dzieci wraz z rodzicami i wychowawcą do Kościoła. Tam Ks. Dziekan Kazimierz Osak poświęcił im plecaki oraz wręczył pamiątkowe medaliki, różańce i obrazki.
  • Część oficjalna odbyła się na sali gimnastycznej. Na początku Przewodnicząca SU powitała zaproszonych gości: Panią Dyrektor Elżbietę Chmielowiec, Wicedyrektora Kazimierza Janusza, Ks. Dziekana Kazimierza Osaka, Ks. Wojciecha, Nauczycieli, Rodziców, Uczniów szkoły podstawowej i Pierwszoklasistów. Następnie młodszych kolegów powitała pani Irena Micek i prowadzące uroczystość uczennice klasy IV.
  • Część artystyczna: Dzieci wystąpiły na tle pięknej dekoracji poświęconej patronowi szkoły Janowi Pawłowi II. Radosne święto podkreślały dodatkowo uśmiechnięte kredki. Wspólnie zaprezentowały zebranym montaż słowno- muzyczny (wiersze i piosenki).
  • Ślubowanie to kolejny punkt uroczystości. Uczniowie w należytej postawie, przed sztandarem szkoły, powtarzali tekst przyrzeczenia.
  • Pasowanie na ucznia i wręczenie dyplomów: Pani Dyrektor Elżbieta Chmielowiec specjalnym ołówkiem pasowała wszystkich pierwszaków na uczniów, a od swojej wychowawczyni otrzymali pamiątkowe dyplomy( z radosnymi kredkami). Później były wspólne zdjęcia.
  • Zakończenie uroczystości odbyło się w klasie. Tam dzieci otrzymały upominki ( koszulka z imieniem, jajko niespodzianka, słodycze) od rodziców. Dla wszystkich zaproszonych gości przygotowano również słodki poczęstunek.

    Zdjęcia możecie oglądać tutaj 🙂

Bardzo dziękuję za pomoc i udział w uroczystości: uczniom III klasy gimnazjum (poczet sztandarowy), przewodniczącej SU i uczennicom klasy IV SP za prowadzenie i recytację, pani Anicie Harchut za pomoc przy dekoracji. Szczególnie dziękuję rodzicom pierwszoklasistów za życzliwość, pomoc i piękne przygotowanie oprawy  uroczystości.

                                                                                                    Irena Micek