Obrazy wykonane techniką aplikacji

Aplikacja ….

Pojęcie Aplikacja jest chyba dziś jednym z najbardziej rozpoznawalnych pojęć w XXI wieku. Kiedy na zajęciach z techniki w klasie szóstej, powiedziałem że dziś będziemy pracować z wykorzystaniem techniki aplikacji to zapanowało zdziwienie i  padło stwierdzenie, że to nie informatyka. Drodzy uczniowie aplikacja była znana o wiele wcześniej niż technologie IT zdominowały nasza edukację. Nasza aplikacja to wzór utworzony z różnych materiałów, naszyty na tło innej tkaniny.

Realizacja projektu „Obrazki wykonane techniką aplikacji”

Cele szczegółowe projektu:

  • Sporządzenie projektu obrazka, naniesie rysunku na papier;
  • Dobór materiałów zgodnie z założeniem indywidualnego projektu plastycznego;
  • Dobór przyborów i przyrządów z uwzględnieniem cech własnego projektu;
  • Sporządzenie planu pracy;
  • Zorganizowanie stanowiska pracy;
  • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pracy;
  • Poprawne wykonanie operacji technologicznych;
  • Zachowanie zasad ergonomii pracy i gospodarki materiałowej;
  • Praca w grupie;
  • Prezentacja wyrobów.

Uczniowie po podzieleniu się na grupy, opracowali projekty swoich aplikacji, ustalili potrzebne materiały i narzędzia oraz zostały omówione zasady bezpiecznej pracy, jak równie zasady ergonomii w czasie wykonywania zadania. Ustalono też kryteria oceny prac projektowych – aplikacja. Dla chętnych uczniów zostało przygotowane zadanie dodatkowe „Teddy Bear” wykonany ze „szmatek”.

Prace wykonane przez uczniów cechowała staranność, dbałość o szczegóły oraz zgodność z wykonanymi projektami. Wszyscy uczniowie wykonali prace dodatkowe, jak również jednogłośnie zdecydowali, że ich prace będą przekazane dla najmłodszych uczniów z zerówki naszej Szkoły.  

Zdjęcia zobaczycie tutaj

Opracował: Antosz Witold