Obchodzimy Dzień Wody

20 kwietnia 2023 r. – w tym dniu w szczególny sposób pochyliliśmy się nad tematem wody jako cennego źródła naszego życia. Temat szczególnie nam bliski, bo wraz z krajami partnerskimi z Rumunii, Bułgarii i Włoch  z projektu „Nie ma życia bez wody” omawiamy wiele aspektów wody.

Na początku każda z  klas IV-VIII pracowała nad plakatami mówiącymi o znaczeniu wody dla życia na Ziemi i zagrożeniach związanych z zanieczyszczeniem wody. Po zakończeniu pracy  każda klasa na sali rekreacyjnej zaprezentowała swój plakat i omówiła, jakie problemy chciała na nim przedstawić i jakie rozwiązanie można zastosować.

W kolejnej części uczennice klasy VII przedstawiły prezentację PPT zatytułowaną „Woda i jej znaczenie dla zdrowia ludzkiego”..

Później połączyliśmy się online ze szkołami we Włoszech, Rumunii i Bułgarii i zaśpiewaliśmy wspólnie piosenkę „Woda dla życia”.

Na koniec wyszliśmy przed szkołę z hasłem „Oszczędzaj wodę dla dzieci”, aby ogłosić, że przyszłość wody jest w naszych rękach.

Zdjęcia możecie zobaczyć tutaj

Anna Marek