Harcerskie spotkania

5 lutego 2021 r. w naszej szkole odbyła się „nocka” dla harcerzy i zuchów. Harcerze z naszej 17 WDH „Sowy” gościli zuchy harcerzy z Kolbuszowej Górnej i Domatkowa pod opieką swoich drużynowych. Było wiele ciekawych zajęć – musztra, warsztaty krawieckie, gra terenowa, wieczornica a w nocy obrzęd złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego dla kilku harcerek i harcerzy. Zuchy miały swoje zajęcia – zdobywały sprawność rycerza, dlatego wszystkie zabawy miały fabułę rycerską.

Zdjęcia możecie zobaczyć TUTAJ

Mariusz Szamraj