Nie pal przy mnie, proszę!

Sprawozdanie  z realizacji Programu Edukacyjnego: 

                „ Nie pal przy mnie, proszę”  

      – w klasach I – III Szkoły Podstawowej w Kupnie. 

                (Termin: luty 2020 rok) 

Program: Nie pal przy mnie, proszę –  realizowany jest w naszej szkole przy współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną
w Kolbuszowej. Obejmuje uczniów klas I – III. 

Program ma charakter profilaktyczny. Zawiera dostosowane do wieku dzieci treści, które dotyczą zdrowia oraz sytuacji, gdy inne osoby palą przy nich papierosy. 

Cele programu: 

  • Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia. 
  • Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia. 
  • Uwrażliwienie dzieci na problem biernego palenia. 
  • Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą. 

 Klasy I, II i  III SP przystąpiły do realizacji programu w miesiącu lutym 2020r. Najpierw z jego założeniami zostali zapoznani rodzice uczniów podczas wywiadówki.  Następnie przeprowadzono cykl zajęć warsztatowych, o tematyce: 

  • Zajęcia 1. Co to jest zdrowie? 
  • Zajęcia 2. Od czego zależy nasze zdrowie? 
  • Zajęcia 3. Co i dlaczego szkodzi zdrowiu? 
  • Zajęcia 4. Co robić, gdy moje zdrowie jest zagrożone? 
  • Zajęcia 5. Nie pal przy mnie, proszę. 

Uczniowie przystąpili do realizacji programu z dużym zaangażowaniem. Podczas zajęć zostały wykorzystane różne materiały promujące zdrowie. Wiele radości dostarczyły dzieciom  zajęcia z „ wiewiórką”. Stosowano metody aktywizujące: burza mózgów, wiersze, krzyżówki, układanki, drama, wizualizacja itp.. Na zakończenie programu dzieci pracowały w grupach nad projektem – Palenie szkodzi zdrowiu!. W ten sposób powstały plakaty i rysunki o szkodliwości palenia tytoniu.

Zdjęcia możecie zobaczyć TUTAJ 🙂

                                                                                                                                               Irena Micek