Nasi harcerze na II Zlocie Bytnarowskim

W dniach 19-21 maja 2017 roku w Kolbuszowej odbył się II Zlot Bytnarowski „Łowcy Burzy”, zorganizowany przez Hufiec ZHP Kolbuszowa im. Janka Bytnara „Rudego”. To już druga edycja Zlotu, którego celem jest utrwalanie wiedzy i pamięci
o bohaterze naszego Hufca  – Janie Bytnarze „Rudym”, harcerzu i żołnierzu odbitym przez przyjaciół z rąk hitlerowców podczas Akcji pod Arsenałem. W zlocie uczestniczyli też harcerze z Kupna – 11 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Orla Perć”
i 17 Drużyna Harcerska „Próbna”.

Na zlocie stawiło się 150 harcerzy z większości drużyn naszego Hufca a także drużyny z innych hufców: 54 Stalowowolska Drużyna Harcerska z Hufca Lasowiackiego oraz Patrol „Kalina” z Tarnobrzegu i harcerze z 1 Środowiskowego Szczepu Drużyn Harcerskich „Jedynka” z Nowej Dęby – Hufiec ZHP Tarnobrzeg. Nie zabrakło także najmłodszych – zuchów z 3 GZ „Młode Wilczki” z Kolbuszowej oraz Stalowej Woli.

W piątek (19.05) harcerze uczestniczyli w wieczornej grze miejskiej pt. „Nieodkryta Kolbuszowa” a później w ognisku obrzędowym, które odbyło się na terenie kolbuszowskiego LO.

Przed poważnym wyzwaniem stanęli harcerze w sobotę, 20.05, kiedy wyruszyli na grę terenową z Kolbuszowej do pomnika partyzantów w Porębach Kupieńskich, podczas której, na 8 punktach kontrolnych mogli sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą Janka Bytnara „Rudego” oraz Akcji „Burza” na terenie kolbuszowszczyzny (w Porębach Kupieńskich znajdowało się najsilniejsze zgrupowanie AK i BCh na terenie powiatu). Trasa marszu to 12 km przez lasy i łąki, w upale i trudzie. Wszyscy jednak dotarli do celu, gdzie uczestniczyli w pokazach grupy rekonstrukcyjnej z Mielca. Mogli ćwiczyć strzelanie z różnych rodzajów broni oraz z łuku oraz poznawać umundurowanie Wojska Polskiego z II Wojny Światowej.

Po powrocie do Kolbuszowej odbył się wieczór tematyczny pt. „Jeno wyjmij mi z tych oczu szkło bolesne – obraz dni…” – podczas którego prezentowali piosenki, wiersze, muzykę i stroje z lat okupacji. Pani Karolina Majdan – specjalistka od choreografii – uczyła ich również tańców, które były popularne w tamtych czasach. Celem tego wieczoru było uświadomienie harcerzom,
że w okrutnych czasach okupacji ludzie także próbowali żyć normalnie – spotykali się, słuchali muzyki, czytali książki i pisali wiersze.

W niedzielę harcerze uczestniczyli we Mszy Świętej, po której, podczas apelu nastąpiło podsumowanie wszystkich konkurencji oraz wręczenie nagród.

II Zlot Bytnarowski „Łowcy Burzy” przeszedł do historii, lecz instruktorzy naszego Hufca już myślą o kolejnym – III Zlocie za rok.

Jako Komendant II Zlotu Bytnarowskiego dziękuję przede wszystkim instruktorom – drużynowym naszego Hufca, których ogromna praca spowodowała, że Zlot przebiegł wzorowo: phm. Julicie Stępień – Komendantce Hufca Kolbuszowa, phm. Małgorzacie Miąso, pwd. Brygidzie Chodorowskiej, pwd. Annie Kmieć, pwd. Mateuszowi Drausowi, dh. Dagmarze Niedziółce,
dh. Agnieszce Dragan, dh. Annie Płodzień – Ząbik, dh. Elżbiecie Wilk, dh. Agnieszce Jemioło, dh. Barbarze Górka – Starzec.

Dziękujemy osobom, które pomogły w organizacji Zlotu: Burzmistrzowi Kolbuszowej – Panu Janowi Zubie, Staroście kolbuszowskiemu – Panu Józefowi Kardysiowi, Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 – Panu Mirosławowi Kaczmarczykowi za udostępnienie budynku szkolnego, Pani Dyrektor Elżbiecie Chmielowiec za udostępnienie kuchni w Zespole Szkół w Kupnie oraz Paniom: Ewie Czachor i Danucie Ząbczyk, które w tejże kuchni w sobotę, nieodpłatnie, ugotowały pyszny obiad dla harcerzy. Przychylnością i pomocą służył nam także pan Stanisław Miazga – sołtys Porąb Kupieńskich – zawsze pozytywnie nastawiony do harcerzy – bardzo dziękujemy! Za pomoc dziękujemy również Gospodarstwu Rybackiemu „Karp” w Kolbuszowej.

Zdjęcia możecie oglądać na profilu Hufca ZHP Kolbuszowa oraz  tutaj 🙂

hm. Mariusz Szamraj
Komendant II Zlotu Bytnarowskiego „Łowcy Burzy”