Młodzież zapobiega pożarom

Tematyka ochrony przeciwpożarowej wśród społeczności uczniowskiej z SP i Gimnazjum w Kupnie cieszy się niemałą popularnością pomimo, że nie należy ona do łatwych do nauczenia, zrozumienia i stosowania w życiu codziennym. Dlatego wymaga ona od uczestników konkursu zaangażowania i poświęcenia jej dużo czasu. Przygotowania do udziału w ogólnopolskim konkursie „Młodzież zapobiega pożarom” są procesem długofalowym i wymagającym systematyczności od uczestników. W tym roku szkolnym do konkursu przygotowywali się Eliza Zawadzka i Jakub Szalony z kl. VI SP oraz Weronika Sitarz z Gimnazjum.

W eliminacjach gminnych nasi uczniowie zdominowali konkurs zajmując pierwsze –  Eliza Zawadzka i drugie miejsce –  Jakub Szalony w kategorii Szkół Podstawowych, natomiast Weronika Sitarz zajęła pierwsze miejsce  w kategorii Gimnazjum. Zwycięscy eliminacji gminnych reprezentowali Gminę Kolbuszowa na eliminacjach powiatowych, gdzie Eliza Zawadzka zajęła piąte miejsce
a Weronika Sitarz czwarte miejsce. 

Za godne reprezentowanie Naszej Szkoły i Gminy Kolbuszowa w ogólnopolskim konkursie „Młodzież zapobiega pożarom” nalezą im się słowa uznania i podziękowania za podjęty trud oraz za uzyskane wyniki mamy nadzieję, że zdobyte doświadczenie zaowocuje
w następnych konkursach czego im bardzo życzymy.

Witold Antosz