Metalowe pojemniki na drobiazgi

Czy wiesz że …. ?

Historia żelaza i jego stopów obejmuje 6000 lat. Żelazo pozyskiwano ze znalezionych na ziemi meteorytów. Dlatego też w językach starogreckim i sumeryjskim słowo „żelazo” oznaczało „metal z niebios”. Jako początek epoki żelaza przyjmuje się okres rozpowszechniania się metod otrzymywania żelaza z rudy, co miało miejsce około 2000 lat p.n.e. Obecnie szerokie zastosowanie
w przemyśle ma stal. Stal to stop żelaza z węglem. Obok żelaza i węgla stal zawiera niewielki procent także innych składników,
np.: chromu, niklu, wolframu, miedzi. Stal stosuje się do wyboru m.in.: karoserii samochodowej, konstrukcji budowlanych, skatów, rur, narzędzi, elementów mebli oraz opakowań produktów spożywczych (puszki).

Każdy niewykorzystany i niemający określonego przeznaczenia produkt jest odpadem, ale odpad może stać się także materiałem do recyklingu, czyli ponownego zagospodarowania. Wykorzystujemy zużyte puszki po różnych produktach do wykonania ozdobnych przedmiotów użytkowych, np.: metalowe puszki po orzeszkach ziemnych, po ciastkach i czekoladkach. Wykonujemy
z nich pojemniki np., na przybory szkolne, krawieckie i kuchenne, na śrubki i gwoździe czy osłony doniczek.

Wystarczy odciąć wieczko puszki, oszlifować ostre krawędzie, okleić puszkę kolorowymi taśmami lub pomalować ją. Można także przez nacięcie ścianek uformować kształty naczynia.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU

 • Sporządzenie rysunku poglądowego;
 • Dobór materiałów;
 • Dobór przyborów, przyrządów i narzędzi;
 • Opracowanie planu pracy, określenie czasu wykonania projektu;
 • Zorganizowanie stanowiska pracy;
 • Zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas pracy;
 • Poprawne wykonanie operacji technologicznych;
 • Zachowanie ergonomii pracy i gospodarki materiałowej;
 • Współdziałanie w grupie, pomoc przy realizacji;
 • Prezentacja wytworów;

PYTANIA DO PROJEKTU

 1. W jaki sposób można projekt nowego produktu?
 2. Jakie właściwości zużytych przedmiotów zadecydują o ponownym ich wykorzystaniu?
 3. Jakie czynności obróbcze powinniście poznać, by wykonać zdanie?
 4. Jakie narzędzia i przybory zastosujecie?. Jak będziecie nimi się posługiwać, aby zachować bezpieczeństwo?
 5. Jak zaplanujecie i zorganizujecie pracę?

Dobra rada:

Należy dobrze zaplanować czas potrzebny do wykonania projektu i utworzyć grupy zadaniowe, ustalenia najlepiej zanotować
w zeszycie. Każda grupa może wykonać przedmioty z różnych opakowań metalowych (puszka po napojach, puszek po owocach
i warzywach). Po zakończeniu projektu przygotujcie prezentację z uzasadnieniem przyjętych metod pracy.

Pamiętacie !

Projekt zawiera ćwiczenia projektowe, planowania pracy i ćwiczenia technologiczne z obróbki metali.

W trakcie dyskusji uczniowie ustali podziała na grupy robocze, ustalono też w jaki sposób zostaną wykorzystane zbędne opakowania metalowe. Każda grupa zacznie od wykonania rysunku poglądowego zaprojektowanego przez siebie metalowego pojemnika na drobiazgi, a przede wszystkim przeczyta uważnie cele szczegółowe i pytania do projektu.

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU

Projektowanie przedmiotu użytkowego:

 1. Zaprojektowanie przedmiotu – korzystanie z różnych czasopism, literatury specjalistycznej. Sporządzenie rysunku poglądowego – wklejenie stosownej ilustracji.
 2. Sporządzenie na karcie projektu listy materiałów, narzędzi, przyrządów i przyborów potrzebnych do wykonania projektowanego przedmiotu.
 3. Opracowanie harmonogramu pracy o określenie, ile czasu zajmuje wykonanie przedmiotu.
 4. Zorganizowanie wystawy.

KRYTERIA OCENY:

 1. Technologiczna strona realizacji zadania
 1. Organizacja stanowiska pracy, utrzymanie ładu i porządku oraz bhp na stanowisku pracy.
 2. Dobór narzędzi i przyborów, poprawność posługiwania się nimi.
 3. Wykorzystanie czasu pracy, oszczędność materiału.
 4. Stopień samodzielności podczas pracy.
 5. Umiejętność pracy w grupie.
 1. Projektowanie Pracy
 1. Stopień trudności projektu przedmiotu.
 2. Dobór materiałów, przyborów i przyrządów.
 3. Planowanie toku pracy i czasu wykonania.
 1. Stopień opanowania umiejętności technologicznych
 1. Przenoszenie wymiarów na materiał.
 2. Cięcie metalu.
 3. Piłowanie i szlifowanie.
 4. Łączenie elementów
 5. Malowanie
 6. Zdobienie
 1. Ocena gotowego wyrobu
 1. Zgodność z projektem.
 2. Poprawność wykonania.
 3. Staranność i estetyka wykonania.
 4. Prezentacja wyrobu.

PODSUMOWANIE PRACY PRZY REALIZACJI PROJEKTU

W trakcie podsumowania zadnia uczniowie wymieniali się uwagami dotyczącymi realizacji zadania projektowego. Pojawiały się opinie, że operacje technologiczne przy obróbce metalu są trudniejsze, niż te które poznaliśmy wcześniej pracując z innymi materiałami wytwórczymi (papier, drewno). Zasady bezpieczeństwa pracy przy obróbce matali i kształtowaniu nowego przedmiotu wymagały od uczniów skupienia i rozwagi podczas wykonywanych czynności technologicznych. Pojawiały się też głosy, że niektóre czynności technologiczne przy obróbce matali wymagały od uczniów „poprawki”, tj. cięcie metalu, trasowanie czy łączenie elementów.

Wykonane prace są prezentowane na forum klasy – uczniowie dokonują oceny zgodnie z kryteriami oceniania. Wszystkie wykonane prace projektowe zostały ocenione bardzo wysoko, gdyż prezentowały bardzo wysoki poziom wykonania i spełniały wszystkie założenia projektowe.

Projekt „Metalowe pojemniki na drobiazgi” został zrealizowany przez uczniów klasy VI, w ramach zajęć z techniki.

Prace uczniów można zobaczyć TUTAJ 🙂

Witold Antosz