„Lesianie” na wycieczce

Grupa Lesianie wraz z rodzicami na zakończenie zajęć w roku szkolnym 2017/2018 pojechała na wycieczkę do Krakowa. 
W ramach wycieczki odbył się rejs statkiem po Wiśle, zwiedzanie smoczej jamy, Wawelu i dzwonu Zygmunta. Wszyscy uczestnicy zakupili  pamiątki  a przede wszystkim zabrali wiele miłych wspomnień z wycieczki.

Zdjęcie grupowe możecie zobaczyć tutaj 🙂

Anna Marek