Lekcja z policjantem

Uczniowie klasy IV SP w Kupnie, uczestniczyli w nietypowej lekcji prowadzonej przez specjalnego gościa zaproszonego na lekcję, Pana Zenon Osiniaka, emerytowany policjant w stopniu majora. Tematyka lekcji dotyczyła „Zasad poruszania się pieszych”. Jest to bardzo ważny temat, gdyż znajomość tego zagadnienia gwarantuje bezpieczeństwo niechronionym użytkownikom ruchu drogowego. W trakcie zajęć uczniowie otrzymali od Naszego Gościa opaski odblaskowe, które wpływają na to że, pieszy jest bardziej widoczny na drodze. Poruszona została  tematyka bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię w różnych sytuacjach drogowych, z jakimi mogą spotkać się piesi, jak również przechodzenia przez przejazdy kolejowe z zaporami i z sygnalizacją świetlną oraz o zachowaniu się na przystankach autobusowych. Uczestnicy spotkania chętnie odpowiadali na zadawane pytania
i sami tez zadawali dużo pytań Naszemu Gościowi związanych z tematyką spotkania, jak również dotyczących zawodu policjanta.

Uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupnie Bardzo Serdecznie Dziękują Panu Zenonowi Osiniakowi za spotkanie i przybliżenie im tematyki bezpieczeństwa na drodze.

Zdjęcia ze spotkania możecie oglądać tutaj 🙂

Witold Antosz