Lekcja profilaktyczna – czad i ogień

W ramach Ogólnopolskiej akcji walki z Czadem, w naszej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupnie, zostały przeprowadzone lekcje  edukacyjne: Temat: „Czad i Ogień – Obudź Czujność”.  W lekcjach uczestniczyli wszyscy uczniowie SP i Gimnazjum. Lekcja została podzielona na trzy moduły: film edukacyjny, tematyczna prezentacja multimedialna oraz pogadanka na bazie uzyskanej wiedzy w czasie zajęć. Uczniowie bardzo chętnie dzieli się swoimi spostrzeżeniami z własnego otoczenia domowego i posiadanej wiedzy z zakresu zagrożenia tlenkiem węgla zwyczajowo zwanego czadem i pożarem. W toku dyskusji przytaczali przykłady złych praktyk opałowych stosowanych w sezonie grzewczym, jak również niewłaściwego zabezpieczenia kotłowni i innych pomieszczeń w gospodarstwach domowych, podawali przykłady dobrych praktyk grzewczych i zabezpieczenia pomieszczeń mieszkalnych.

Jako podsumowanie zajęć uczniowie klas młodszych – „0” – III maja wykonać plakat o tematyce ostrzegającej o szkodliwości tlenku węgla dla zdrowia i życia człowieka, natomiast uczniowie kl. IV – VIII i III Gimnazjum maja przeprowadzić wywiad z rodzicami o stanie ciągów wentylacyjnych i ciągów kominowych jak również o rodzaju materiału opałowego oraz o celowości zastosowania zabezpieczenia mieszkań czujkami wykrywującymi tlenek węgla w powietrzu.

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, umiera ponad sto osób, a blisko dwa tysiące ulega podtruciu. W okresie jesienno-zimowym, w domach, w których urządzenia grzewcze oraz przewody kominowe i wentylacyjne są wadliwe lub źle użytkowane wzrasta ryzyko śmiertelnego zatrucia czadem, który nazywany jest także cichym zabójcą, ponieważ jest niewidoczny oraz nie ma smaku ani zapachu.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? 

Czad (tlenek węgla) jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niezupełnego spalania wszelkich paliw – gazu, paliw płynnych i stałych – spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Może to wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę. Czad powstaje także często w czasie pożaru. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka. W układzie oddechowym człowieka tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną krwinek 250 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał albo nawet natychmiastowa śmierć.

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia? 

Podstawową przyczyną zatruć są zamknięte, szczelne okna. Powoduje to powstawanie tlenku węgla w procesie niezupełnego spalania paliwa i utrudnia odpływ spalin. Tyle spalin wypłynie przez komin ile świeżego powietrza napłynie do pomieszczenia z zewnątrz. Zatem przede wszystkim należy zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin. 

Opracowanie i przygotowanie materiałów: Witold Antosz.

Zdjęcia możecie oglądać tutaj 🙂

Witold Antosz