Konkurs Wiedzy Przyrodniczo – Geograficznej dla klasy V Szkoły Podstawowej

Cele konkursu:

  • Popularyzowanie wiedzy z zakresu przyrody i geografii wśród uczniów klasy piątej.
  • Zachęcanie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy.
  • Stwarzanie uczniom możliwości do współzawodnictwa.
  • Umiejętność przygotowania i realizacji gimnazjalnych projektów edukacyjnych.
  • Konkurs odbył się 28 marca 2017r. Obejmował wiedzę z 4 pierwszych działów programu nauczania przyrody w klasie piątej. Uczniów do konkursu przygotowała Irena Micek. Koordynatorem projektu była Ewa Tyburczy- Zagroba.

Konkurs wiedzy składał się z trzech etapów. Uczniowie klasy piątej pracowali w 6 grupach ( po trzy lub dwie osoby).

I Etap konkursu zawierał 20 zadań zamkniętych przedstawionych w formie prezentacji multimedialnej. Maksymalna ilość punktów do uzyskania w tej części – 20.

II Etap polegał na rozwiązaniu testu, składającego się z 18 zadań otwartych. Maksymalna ilość punktów do uzyskania w tej części – 48. Do etapu trzeciego- finału przeszły grupy, które uzyskały wynik 75% z I i II etapu, powyżej 50 punktów.

Wyniki poszczególnych grup po dwóch etapach:

I grupa : 16p + 38,5p = 54,5p

II grupa : 16p + 25,5p = 41,5p

III grupa: 16p + 33,5p = 49,5p

IV grupa: 16p + 31,5p = 47,5p

V grupa: 16p + 35p = 51p

VI grupa: 18p + 39p = 57p

Do etapu trzeciego przeszły grupy:

I miejsce grupa VI ( Bartłomiej Węgrzyn, Eliza Zawadzka )

II miejsce grupa I ( Patryk Byczek, Eryk Faryniarz, Dominik Turczyk )

III miejsce grupa V ( Dominik Tarnowski, Konrad Rozmus, Jan Pastuła)

III Etap – Finał, przeprowadzony 4 kwietnia 2017r składa się z dwóch części:

  • Pierwsza część obejmowała 30 pytań, na które każda grupa odpowiada TAK lub NIE – poprawna odpowiedź – 1p.
  • Druga część zawierała 10 pytań, na które każda grupa udziela krótkiej odpowiedzi – 2p.

Łącznie po III etapie można było uzyskać 50 punktów. Do otrzymania nagrody książkowej grupa musiała uzyskać wynik powyżej 80%.

Najwięcej punktów (47) uzyskała grupa V w składzie: Jan Pastuła, Dominik Tarnowski, Konrad Rozmus. Laureaci otrzymali nagrody książkowe. Pozostali uczestnicy konkursu oceny bardzo dobre i celujące z przyrody.

Zdjęcia możecie oglądać tutaj 🙂

Irena Micek, Ewa Tyburczy – Zagroba