Konkurs – Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym

W 24 kwietna w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kupnie odbyły się gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym 2017 r. W dwóch kategoriach wiekowych SP i Gimnazjum, do udziału w eliminacjach zgłosiło się sześć Szkól Podstawowych i trzy Gimnazja.

W wyniku przeprowadzonych eliminacji wyłoniono zwycięskie zespoły, klasyfikacja w kategorii Szkól Podstawowych: SP Nr 2
w Kolbuszowej,
będzie reprezentować Gminę Kolbuszowa w eliminacjach powiatowych.

Klasyfikacja w kategorii Gimnazjum: Gimnazjum w Kupnie, będzie reprezentować Gminę Kolbuszowa w eliminacjach powiatowych.

Rywalizacja w trakcie eliminacji była bardzo wyrównana świadczy o tym fakt, że w kategorii SP były przeprowadzone trzy dogrywki aby wyłonić kolejność na podium.

Drużyna z Gimnazjum w Kupnie w eliminacjach powiatowych w dniu 27.04.2017r., zajęła pierwsze miejsce i będzie reprezentować powiat kolbuszowski na eliminacjach wojewódzkich.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników oraz ich opiekunów, którzy uczestniczyli w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym. Podziękowania dla organizatorów Pani Dyrektor ZS w Kupnie,
p. Jaromira Wojtasa i p. Witolda Antosza, za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu.

Opracował: Witold Antosz