Harcerze na Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Rok 2018 jest oficjalnym rokiem harcerstwa, a w poniedziałek, 26.02.2018 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął uchwałę w sprawie upamiętnienia zasług polskiego harcerstwa 💯 🇵🇱

W tym dniu w sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, uczestniczyła liczna grupa harcerzy i zuchów z różnych zakątków Podkarpacia, między innymi z Hufca Kolbuszowa i z naszych drużyn (17 DH i 11 WDH), działających przy Szkole Podstawowej
w Kupnie. W czasie obrad radni przyjęli stanowisko w sprawie upamiętnienia zasług polskiego harcerstwa, w setną rocznicę jego zjednoczenia.

„Obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości to szczególny moment przywołania bohaterów dziejowego sukcesu, którzy w latach narodowej mobilizacji, na różnych polach zmagań politycznych, militarnych, społecznych czy kulturalnych pracowali na rzecz Wolnej Ojczyzny. W zaszczytnym gronie różnych warstw i grup społecznych – autorów Niepodległej, znajduje się również polskie harcerstwo. Radni Województwa Podkarpackiego, w stulecie powstania Związku Harcerstwa Polskiego, oddają hołd wszystkim reprezentantom polskiego harcerstwa, którzy zasłużyli się Ojczyźnie oraz idei niepodległości – stanowisko sejmiku województwa przedstawiła na sesji radna Anna Huk. Sejmik Województwa Podkarpackiego wyraża przekonanie, że wspomnienie niepodległościowych zasług polskiego harcerstwa w 100. rocznicę powołania Związku Harcerstwa Polskiego oraz 100. rocznicę odzyskania Niepodległości, będzie służyło dalszemu podtrzymywaniu tradycji polskiego harcerstwa, ale i budowie silnej wspólnoty narodowej, która na patriotycznym i niepodległościowym fundamencie będzie kontynuować swoją pracę obywatelską, społeczną, kulturalną”– odczytała radna Huk w sejmikowym stanowisku.

Za uhonorowanie pracy harcerzy podziękował hm. Mariusz Bezdzietny HR Komendant Chorągwi Podkarpackiej ZHP. Za udział
w sesji dziękował harcerzom marszałek Władysław Ortyl.

Dziękujemy Wam za szlachetne postawy, za tworzenie wzoru postępowania, za to że zajmujcie się sprawami ważnymi. Dziękujemy także za to, że zawsze można na Was liczyć oraz za to, że tak pięknie włączacie się w 100-lecie naszej niepodległości – mówił do harcerzy marszałek Ortyl.

Kilka zdjęć możecie zobaczyć tutaj 🙂

Mariusz Szamraj