Dzień Ziemi

Międzynarodowy Dzień Ziemi w Polsce świętujemy od 1990 roku. Święto to  ustanowiono, aby uświadamiać ludzi i polityków, że świat w którym żyjemy jest kruchy i podatny na działalność człowieka.
Celem  obchodu tego święta jest promowanie proekologicznych postaw wśród dzieci i młodzieży oraz uświadamianie ludziom zagrożenia, jakie niesie ze sobą rozwój przemysłu i konsumpcyjne podejście do życia: zaśmiecanie oceanów i lądów, zanieczyszczenie powietrza. Chodzi o to, aby politycy tworzyli warunki do rozwoju nowych technologii, które będą np. ograniczać emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczenie plastikiem, aby firmy pracowały nad rozwojem proekologicznych technologii i modeli biznesowych, a zwykli ludzie mogli z nich korzystać i wybierali mniej szkodliwe dla środowiska źródła energii.

Zdjęcia możecie zobaczyć tutaj

Anna Marek