Dziękujemy za nakrętki!

Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie dziękuje naszym Uczniom i Rodzicom za zbieranie zużytych nakrętek. Wszystkie zostały już odwiezione do Rzeszowa.

Dzięki Waszej zbiórce aktywnie pomagacie ciężko chorym dzieciom, którymi opiekuje się ta placówka.

Kolejna zbiórka, również dla Hospicjum w Rzeszowie, odbędzie się
w nowym roku szkolnym!

Zapraszamy!

Mariusz Szamraj