Code Week 2021 w Szkole w Kupnie

W dniach 18 – 22 października w Naszej Szkole uczniowie uczestniczyli w wydarzeniu CodeWeek 2021. W tym roku tematem przewodnim naszej akcji było hasło „ Zwiększanie motywacji uczniów w zakresie Technologii Informacyjno – Komputerowych.  Technologia XXI wieku oraz mobilność Internetu stwarza praktycznie nie ograniczone możliwości korzystania z Globalnej Sieci Internet. Jednak należy pamiętać aby właściwie ukierunkować działania uczniów od najmłodszych lat w korzystaniu z zasobów Internetu.

Prowadzenie kampanii informacyjnej o zaletach i wadach Internetu powinna być wdrażana od „maluch „ do seniora. W ramach europejskiego tygodnia kodowania uczniowie klas I – III uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych „Bezpieczny Internet”, – filmy edukacyjne, pogadanka, prace plastyczne o tematyce bezpieczeństwa w Internecie. Mieli też zajęcia wprowadzające do środowiska SCRATCH, oraz zapoznanie z kodowaniem w tym środowisku, wykorzystując programy: BLOCKY GAMES oraz CODE.ORG STAR WARS. Uczniowie klas starszych w ramach dobrych praktyk przypomnieli sobie zasady netykiety komputerowej, oraz nie jest anonimowy w Sieci Internet. Wszyscy bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach z kodowania w środowisku SCRATCH, pod hasłem „Po prostu kodowanie”. Wszyscy bardzo dobrze odnajdowali się w takiej formie nauki przez „zabawę.”

Koordynator akcji  CodeWeek 2021 – Witold Antosz

Zdjęcia możecie oglądać tutaj

Witold Antosz