Co dalej po szkole podstawowej?

W tym roku szkolnym w ramach doradztwa zawodowego i wyboru szkoły ponadpodstawowej uczniowie mieli możliwość uczestniczenia
w organizowanych dla nich spotkaniach w  szkole. Były to wizyty przedstawicieli szkół z naszego powiatu: LO Kolbuszowa, ZST w Kolbuszowej,
ZSA-E w Weryni. Zaproszenie do naszej szkoły przyjęła również pani  Bogumiła Lenart – dyrektor Banku PKO S.A. w Kolbuszowej, a także Pani Mariola Lidwin z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej.

Oprócz tego nasi uczniowie odwiedzili w/w szkoły i uczestniczyli w zorganizowanych tam dla nich zajęciach i warsztatach.
Działania te miały na celu pomoc w wyborze dalszej scieżki kształcenia.

Zdjęcia możecie oglądać tutaj

Ewa Tyburczy-Zagroba